Budowa oświetlenia ulicznego kablem ziemnym na oś. Grunwaldzkim oraz na odcinkach ulic: Nowa, Cmentarna i Janasa w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 92223 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015