Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
Rynek 16, sala nr 1, parter  
tel.: 32 324 85 59

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic poprzez: określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Aktualne wyciągi z ksiąg wieczystych, dotyczące rozgraniczanych nieruchomości.
  3. Aktualne wypisy z katastru nieruchomości dotyczące rozgraniczanych nieruchomości.
  4. Aktualny wyrys z katastru nieruchomości, na którym zaznaczono granice podlegające rozgraniczeniu.
  5. Wskazanie jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
  2. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie postanowienia - do 30 dni od złożenia wniosku.
Wydanie decyzji - do 30 dni od złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Główny Specjalista ds. Geodezji
pok. nr 3, parter, Rynek 16,
tel. 32 32 48 559

Tryb odwoławczy

Strona może żądać przekazania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.