1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Buczka

2. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul.Oświęcimskiej

3. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul.Piaskowej

4. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Mikołowa – Paniowy przy ul.Mokierskiej i Zagrodowej

5. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Krętej –część I

6. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. 15Grudnia i Krętej

7. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Mikołowa – Centrum przy ul. Młyńskiej

8. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Matejki

9. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu Reta, RetaŚmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka II

10. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu Reta, RetaŚmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka I

11. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Kamionka.

12. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek

13. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

14. Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”