Decyzje zezwalające na usunięcie drzew za II kwartał 2011 roku

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew za III kwartał 2011 roku

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew za IVkwartał 2011 roku