ZIM 15/U/2015 CZYSZCZENIE, KONSERWACJĘ I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH WRAZ Z OBIEKTAMI NA TEJ SIECI, USUWANIE AWARII ORAZ NAPRAWY BEZWYKOPOWE