Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie.
Numer ogłoszenia: 41024 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015