Protokół nr 1/2017 z zebrania wiejskiego Borowej Wsi z dnia 13.02.2017 r.