Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia 3.02.2017 r.