Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia 10.01.2017 r.