Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 16 grudnia 2015 roku