Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 19 sierpnia 2015 roku