Protokół nr 3/2015 z 24.04.2015r. z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi