- informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

- projekt uchwały nr 144/2016 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy Placu 750-lecia - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 145/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 146/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Mikołowa - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 147/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 148/2016 w sprawie opłaty targowej na 2017 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 149/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XX/472/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej  

- projekt uchwały nr 150/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy zbiegu ul. 22 Lipca  ul. Cieszyńskiej - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- sprawozdanie z działalności sołectwa Borowa Wieś - skierowane do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu

- sprawozdanie z działalności sołectwa Śmiłowice - skierowane do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu

- projekt uchwały nr 151/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 152/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2025 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 153/2016 w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" w Suszcu
- projekt uchwały nr 154/2016
w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa

- sprawozdanie z działalności dzielnicy Kamionka - skierowane do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu 

- sprawozdanie z działalności sołectwa Paniowy - skierowane do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu 

- sprawozdanie z działalności sołectwa Bujaków - skierowane do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu 

- sprawozdanie z działalności sołectwa Mokre - skierowane do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu