Uchwała nr XXIII/515/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok