Uchwała nr XXI/493/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. 15 Grudnia 7, obręb Mokre