UCHWAŁA NR XV/365/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2016