Uchwała nr VIII/134/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszono tekst jednolity uchwałą nr XXI/490/2016 z dnia 30.08.2016 r.

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XV/368/2015 z dnia 22.12.2015 r.
- nr XX/477/2016 z dnia 28.06.2016 r.
- nr XXXII/650/2017 z dnia 27.06.2017 r.
- nr XLV/812/2018 z dnia 28.08.2018 r.

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXII/220/2020 z dnia 7.04.2020 r.