Uchwała nr III/19/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXI/502/2016 z dnia 30.08.2016 r.