Uchwała nr III/18/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Katowice