Pisma w sprawie skrzyżowań ul. Łącznej i Reta Śmiłowicka oraz Wojska Polskiego