Protokół nr IX/9/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.