1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie
  4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie