1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie
  2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego obszaru położonego w rejonie ul. Rybnickiej w Mikołowie
  3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie (wyłożenie do publicznego wglądu)
  4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Dzieńdziela w Mikołowie
  5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wiosennej w Mikołowie (wyłożenie do publicznego wglądu)