Odpowiedź na wniosek Klubu Radnych Dla Gminy i Powiatu  w sprawie polityki mieszkaniowej Gminy Mikołów.

Odpowiedź na pismo Klubu Radnych Dla Gminy i Powiatu  z dnia 26.08.2015r. dotyczące odpowiedzi Burmistrza na wniosek Klubu Radnych GIP z dnia 30.06.2015 w sprawie kontynuacji działań w kierunku budowy mieszkań komunalnych i socjalnych rozpoczętych przez Burmistrza Marka Balcera i poprzednie Rady Miasta.