Radna Stanisława Hajduk – Bies:
a) ponowiła wniosek o zorganizowanie w Mikołowie ogrzewalni dla bezdomnych mieszkańców miasta;
b) w imieniu Klubu radnych PiS złożyła pismo, jako odpowiedź na informację Burmistrza z dnia 20.04.2020 r. w sprawie trudności z organizacją wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. - pismo w załączeniu;
c) wystąpiła o przedstawienie procedur, jakie będą obowiązywały przy ubieganiu się o otrzymanie sprzętu do zdalnej nauki ze środków pozyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji;
d) wystąpiła o oznakowanie ostrzegawcze uszkodzonej nawierzchni drogi przy ul. Prusa.