Radna Grażyna Ostafin wystąpiła z wnioskiem, aby odpowiednie służby sprawdziły stan techniczny studzienek kanalizacyjnych wskazanych w interpelacji złożonej na ostatniej sesji RM.