Tematami wiodącymi następnej sesji Rady Miejskiej Mikołowa zaplanowanej na dzień 19 maja 2020 r. będą:
- oświata i wychowanie;
- działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego.