KOMISJA RM NR 9 - SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - 17.08.2020 r., godz. 15:15 -  sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15 (Biały Domek)

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 18.08.2020 r., godz. 15:30 -  sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15 (Biały Domek)

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 18.08.2020 r., godz. 16:30 -  sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15 (Biały Domek)

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 19.08.2020 r., godz. 16:00 -  sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15 (Biały Domek)

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 19.08.2020 r., godz. 17:00 - sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15 (Biały Domek)

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 20.08.2020 r., godz. 17:00 - sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15 (Biały Domek)

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 24.08.2020 r., godz. 16:00 - sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15 (Biały Domek)

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 24.08.2020 r., godz. 17:00 - sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15 (Biały Domek)