1. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Grudniowa
 2. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Waryńskiego
 3. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Grudniowej
 4. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Krakowska
 5. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Jasna
 6. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Rybnickiej
 7. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Kościuszki
 8. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Grudniowa, ul. Kościuszki
 9. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Wyzwolenia 12c
 10. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury 54
 11. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Reta Śmiłowicka
 12. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Mokierska
 13. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Krakowska
 14. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Chudowskiej
 15. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Prusa
 16. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Rusinów
 17. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Solna 9
 18. Zezwolenie na usunięcie drzew obręb Kuźnica
 19. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Przelotowa
 20. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. ks. Górka
 21. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Katowicka 43
 22. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Elsnera 55A
 23. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Pszczyńskiej
 24. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Podleska
 25. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Podleska
 26. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Konstytucji 3 Maja, pas drogowy ul. Lipcowej
 27. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury 65F
 28. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Reymonta, ul. Żwirki i Wigury 65F
 29. Zezwolenie na usunięcie drzew przy Placu Salwatorianów 1
 30. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Lipcowej odmowa
 31. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Reta Śmiłowicka odmowa
 32. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Konstytucji 3 Maja
 33. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Prusa
 34. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Darwina
 35. Zezwolenie na usunięcie drzew obręb Paniowy Borowa Wieś
 36. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Rybnickiej odmowa
 37. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Waryńskiego 2
 38. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Rybnicka 44
 39. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury 9
 40. Zezwolenie na usunięcie drzewa ul. Wyzwolenia 27
 41. Zezwolenie na usunięcie drzewa ul. Żwirki i Wigury 25
 42. Zezwolenie na usunięcie drzewa ul. Wojska Polskiego