WR-4/2019 Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia:  ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie urządzeń oświetleniowych stanowiących własność Tauron Dystrybucja  Serwis S.A.