PN-23/2019 Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Strzechy wraz z zasilaniem oświetlenia przy ul. Bandurskiego oraz w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. Pszczyńskiej  w Mikołowie