1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Goj

4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Kamionka

5. Projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mikołów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku

6. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie