Petycja w sprawie nadania nowej nazwy ulicy dla łącznika pomiędzy ul. Strzechy i ul. Długą w Mikołowie