Mikołów, dnia 3.11.2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i przejściem urzędów administracji publicznej na zdalny tryb pracy przekazujemy komunikat w sprawie dyżurów radnych:

Mieszkańców prosimy o telefoniczny kontakt bezpośrednio z radnymi lub poprzez Biuro Rady Miejskiej: e-mail: rada@mikolow.eu
tel.: 32 32 48 510, 32 32 48 511, 32 32 48 512.

Radni pozostają z mieszkańcami w kontakcie telefonicznym bądź mailowym w godzinach dyżurów:  http://bip.mikolow.eu/?c=735

Godziny dyżurów poszczególnych radnych pozostają bez zmian.  

IMIĘ I NAZWISKO

NR OKRĘGU

DYŻUR

MATEUSZ BIES

1

Pierwsza środa miesiąca od 14:00 do 15:00
Biuro Rady Miejskiej

MARTYNA CENTKOWSKA-STRZELCZYK

1

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00
w Biurze Rady Miejskiej oraz po telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

EWA CHMIELORZ

3

Pierwsza środa miesiąca od 16:00 do 17:00
Sołtysówka w Mokrem

ANNA CHRAPEK-BUDACZ

2

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00
w Biurze Rady Miejskiej oraz po telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

SYLWESTER CZARNOTA

2

Pierwszy wtorek miesiąca od 14:30 do 15:30
Biuro Rady Miejskiej

ANETA ESNEKIER

1

Poniedziałki według harmonogramu, który stanowi załącznik do przedmiotowej tabeli,
od 15:00 do 17:00 w Biurze Rady Miejskiej

AGNIESZKA FIOLA

3

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 18:00 do 19:00
Biuro Sołtysa - Bujaków

KATARZYNA GŁOŚNA

2

Trzeci poniedziałek miesiąca o 15:30
w Biurze Rady Miejskiej oraz po telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

STANISŁAWA HAJDUK-BIES

1

Trzeci poniedziałek miesiąca od 10:00 do 11:00
Biuro Rady Miejskiej

KRZYSZTOF JAKUBIEC

3

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 17:30 do 18:30
Rada Dzielnicy Kamionka

EWELINA KUKLA

2

Pierwszy piątek miesiąca od 9:00 do 10:00
Biuro Rady Miejskiej

REMIGIUSZ KUŚ

3

Drugi wtorek miesiąca od 17:00 do 18:00
budynek przy ul. Górnośląskiej 10 oraz
po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

GRAŻYNA OSTAFIN

1

Trzeci poniedziałek miesiąca od 10:00 do 11:00
Biuro Rady Miejskiej

JAN PRZEWOŹNIK

1

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00
w Biurze Rady Miejskiej oraz po telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

MICHAŁ RUPIK

1

Drugi i ostatni wtorek miesiąca od 14:45 do 15:30
Biuro Rady Miejskiej oraz po telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

ŁUKASZ RYGUŁA

2

Drugi poniedziałek miesiąca od 15:30 do 17:00
Biuro Rady Miejskiej

ANDRZEJ SUKIENNIK

3

Pierwszy czwartek miesiąca od 16:30 do 17:30
Sołtysówka w Borowej Wsi

JAROSŁAW SWORZEŃ

2

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00
Biuro Rady Miejskiej

KATARZYNA SYRYJCZYK-SŁOMSKA

2

Każdy poniedziałek od 8:00 do 9:00
Biuro Rady Miejskiej

ADAM ZAWISZOWSKI

3

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00
Biuro Rady Miejskiej

KRZYSZTOF ŻUR

3

Pierwszy piątek miesiąca od 16:00 do 17:00
Sołtysówka w Borowej Wsi

 

Harmonogram dyżurów na 2021 rok
radna Aneta Esnekier
Biuro Rady Miejskiej lub ławeczka na Rynku, poniedziałek, godz. 15.00 – 17.00

1.

11 stycznia 2021

2.

8 lutego 2021

3.

8 marca 2021

4.

26 kwietnia 2021

5.

10 maja 2021

6.

7 czerwca 2021

7.

5 lipca 2021

8.

9 sierpnia 2021

9.

27 września 2021

10.

11 października 2021

11.

8 listopada 2021

12.

20 grudnia 2021

oraz każdy inny termin po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu indywidualnego spotkania