Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Mikołowa i w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Mikołowa