Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów, pok. 1

Informacji udziela

Wydział Ochrony Środowiska
Rynek 16, I piętro, pokój nr 24
tel. (32) 324 85 56
e-mail: anna.chrzestek
@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt

Wymagane dokumenty

Wniosek o skierowanie kota wolno żyjącego na zabieg sterylizacji/ kastracji/ usunięcie kleszczy/ odrobaczenie, odpchlenie/ leczenie

Opłata

brak

Sposób załatwienia sprawy

Pisemne skierowanie lub odmowa

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty lub doręczenie skierowania przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

brak