Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 22 sierpnia 2018