Protokół nr 1/2018 z zebrania wiejskiego sołectwa Borowa Wieś z dnia 13.02.2018 r.