Niniejsza uchwała traci moc na mocy uchwały nr XLI/1066/2014 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.05.2014 w sprawie udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistychkosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnychźródeł energii

Uchwała nr XV/264/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.