1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami komisji oraz wnoszonych przez mieszkańców.
  2. Zadania szczegółowe:
  • opiniowanie spraw związanych z ochroną środowiska, w tym inwestycji oraz programów i działań proekologicznych,
  • analiza spraw związanych z szeroko pojętym zanieczyszczeniem środowiska, w tym m.in. z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem wód, czy prowadzeniem uciążliwej działalności gospodarczej,
  • analiza realizacji wniosków komisji,
  • zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za 2020 rok,
  • zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku,
  • zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2022 rok. 

Przewodnicząca Komisji RM nr 5
(Agnieszka Fiola)