Data

Temat wiodący

26.01.2021 r.

 • zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia

23.02.2021 r.

 • gospodarka mieszkaniowa

23.03.2021 r.

 • omówienie stanu bezpieczeństwa Mikołowa na podstawie sprawozdań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego

20.04.2021 r.

 • współpraca z powiatem mikołowskim
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • polityka senioralna
 • Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa

25.05.2021 r.

 • oświata
 • wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta
 • działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego

22.06.2021 r.

 • raport o stanie gminy - debata
 • udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Mikołowa
 • wykonanie budżetu miasta Mikołów za 2020 rok
 • udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mikołowa

24.08.2021 r.

 • sport i kultura
 • przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań związanych z obchodami 800-lecia Mikołowa
 • informacje na temat aktualnego etapu procedury ustanawiania herbu Mikołowa

21.09.2021 r.

 • pomoc społeczna
 • przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2021 roku

26.10.2021 r.

 • raport na temat systemu ciepłowniczego – Zakład Inżynierii Miejskiej
 • ochrona środowiska (niska emisja)

23.11.2021 r.

 • Strategia Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020 – 2030

14.12.2021 r.

 • uchwalenie budżetu miasta Mikołów na 2022 rok