Skład Komisji Nr 10 ds. Szkód Górniczych:

  • Sukiennik Andrzej - Przewodniczący Komisji Nr 10 ds. Szkód Górniczych,
  • Jakubiec Krzysztof - członek Komisji Nr 10 ds. Szkód Górniczych,
  • Żur Krzysztof - członek Komisji Nr 10 ds. Szkód Górniczych.

Przedmiot działania Komisji Nr 10 ds. Szkód Górniczych w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

  • opiniowania wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin.
  • opiniowania planów ruchu oraz dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,
  • opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych związanych z ochroną powierzchni i środowiska,
  • opiniowania decyzji dotyczących wykorzystania lub składowania na terenie gminy odpadów pogórniczych.