Z dniem 18 kwietnia 2017 r. powołany został Klub Radnych "Z tradycją w przyszłość".

- Kuś Remigiusz - przewodniczący,

- Fiola Agnieszka - członek,
- Żur Krzysztof - członek.

Kluby Radnych od czerwca 2016

KLUB RADNYCH GMINY ZIEMI MIKOŁOWSKIEJ

- Piotr Stencel - przewodniczący
- Barbara Wilkoszyńska 
- Katarzyna Siruga 
- Piotr Jurosz
- Jan Wycisło 
- Michał Rupik 

KLUB RADNYCH DLA GMINY I POWIATU

- Krzysztof Jakubiec - przewodniczący
- Józef Kurtycz
- Danuta Ratka
- Iwona Spychała-Długosz
- Katarzyna Syryjczyk-Słomska
- Eugeniusz Wycisło

 KLUB RADNYCH "WSPÓLNIE DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW"

- Stanisława Hajduk-Bies - przewodniczący
- Ewa Chmielorz
- Sylwester Czarnota
- Henryk Czich
- Krzysztof Rogalski
- Krystyna Świerkot 


Kluby Radnych od grudnia 2014 do czerwca 2016

KLUB RADNYCH GMINY ZIEMI MIKOŁOWSKIEJ

- Piotr Stencel - przewodniczący
- Ewa Chmielorz
- Piotr Jurosz
- Krzysztof Rogalski
- Michał Rupik
- Katarzyna Siruga
- Barbara Wilkoszyńska
- Jan Wycisło 

KLUB RADNYCH DLA GMINY I POWIATU

- Krzysztof Jakubiec - przewodniczący
- Józef Kurtycz
- Danuta Ratka
- Iwona Spychała-Długosz
- Katarzyna Syryjczyk-Słomska
- Eugeniusz Wycisło

 KLUB RADNYCH ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI MIKOŁOWSKIEJ - PRAWICA

- Krystyna Świerkot - przewodniczący
- Stanisława Hajduk-Bies
- Henryk Czich

 KLUB RADNYCH "SOŁECTWA RAZEM"

- Krzysztof Żur - przewodniczący
- Stanisław Michalski
- Remigiusz Kuś