Uchwały z roku 2017 znajdują się:

Menu podmiotowe » Rada Miejska Mikołowa  » Uchwały » Kadencja 2014-2018  » Rok 2017

http://bip.mikolow.eu/?c=393