Przewodnicząca: Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Radni: Henryk Botor
          Jadwiga Ochojska
          Grażyna Pstraś-Gryt
          Barbara Wilkoszyńska

Zadania Komisji nr 6 - Społecznej:

 • opiniowanie spraw dotyczących:
  • oświaty i wychowania,
  • zdrowia,
  • pomocy społecznej,
  • bezrobocia,
  • zasad przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także systemu dotacji na cele społeczne.