Plan pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2011 rok

Temat wiodący sesji

Termin

Strategia rozwoju gminy, inwestycje.

8.02.2011 r.

Kultura (MDK, MBP, Instytut Mikołowski, Ref. Kultury).

1.03.2011 r.

Bezpieczeństwo (Straż Pożarna - PSP, OSP, Policja, Straż Miejska).

29.03.2011 r.

Edukacja publiczna (szkoły i przedszkola).

26.04.2011 r.

Omówienie stanu inwestycji i ich realizacji w 2011 roku.

24.05.2011 r.

Absolutorium.

28.06.2011 r.

Ochrona środowiska i przyrody.

30.08.2011 r.

Gospodarka mieszkaniowa.

27.09.2011 r.

Opieka społeczna.

25.10.2011 r.

Ochrona zdrowia.

29.11.2011 r.

Budżet miasta na rok 2012.

20.12.2011 r.