W obecnej VI kadencji 2010-2014 Rada Miejska działa w następującym składzie:

Przewodniczący: Tadeusz Socha
Wiceprzewodnicząca:
Anna Kubik
Wiceprzewodniczący:
Jerzy Sztajgli

Radni:
Henryk Botor
Sylwester Czarnota
Dariusz Gaschi
Krzysztof Jakubiec
Stanisław Michalski
Jadwiga Ochojska
Łukasz Osmalak
Grażyna Pstraś-Gryt
Danuta Ratka
Krzysztof Rogalski
Michał Rupik
Stanisław Sobek
Piotr Stencel
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Urszula Wieczorek-Pajonk
Barbara Wilkoszyńska
Jan Wycisło
Krzysztof Żur