Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Mikołów

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 943/160/21 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1276/132/22 w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Mikołów wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 943/160/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku

Statut Miasta Mikołowa

Uchwała nr XII/276/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie Statutu Miasta Mikołowa

Uchwała nr XXXI/632/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa

Uchwała nr XLVI/826/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa