Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Przelotowej, nr działki 284/68