Prezentacja  dotycząca pozyskiwania środków unijnych na lata 2016-2020 przedstawiona  na sesji RM w dniu 29.01.2016 r.